Gebiedsintegere ontwikkeling leidt tot succesvollere wijken.

Het project ‘Identiteit & Branding van gebieden’ is gericht op het ontwikkelen van een methodiek voor integere gebiedsvisies, waarbij identiteit en kernwaarden centraal staan.

Woningcorporaties Woonbron uit Rotterdam en Staedion uit Den Haag hebben hiermee in een viertal pilots ervaring opgebouwd.

Identiteit & Branding

Geprofileerde woonmilieus in de Zuidvleugel Gebiedsinteger
gebiedsvisie vanuit identiteit en kernwaarden
Keuzemogelijkheden
differentiatie woonmilieus op basis van beleving en leefstijlen
Integraal
gelijkwaardigheid fysiek, sociaal, cultureel, economisch en bestuurlijk
Procesgericht
verwerven van draagvlak, gedeelde visie, zelfsturing

Dit project is een samenwerkingsverband tussen de corporaties Woonbron en Staedion en wordt vanuit IPSV ondersteund door VROM.

NIEUWS

31.12.07

Identiteit & Branding afgerond

Het project Identiteit & Branding is in juni 2006 afgerond en opgenomen als voorbeeldproject bij IPSV.
» Naar aanverwante siteInhoudelijke projectcoördinatie & inhoud website:
WSA Stedelijke Ontwikkeling bv

WSA


English summary

Download » (24 KB)
Het project is afgerond: de website is de projectpublicatie. Klik hier voor het eindresultaat I&B.