Vooruitlopend op de volledige implementatie zijn de kernwaarden ingebracht in de imagocampagne en gebruikt bij de herijking van de gebiedsvisie ‘Hoogvliet op koers’.

In deze vernieuwde gebiedsvisie zijn de kernwaarden en leefarrangementen mede als basis genomen voor de toekomstige ontwikkeling. Centraal hierin staat: ‘Van eigen identiteit naar succesvolle woonmilieus’. Er wordt gewerkt van grof naar fijn. Er is nog geen keuze gemaakt in differentiatie van buurten binnen Hoogvliet naar de verschillende kernwaarden. Voor de negen lopende projecten is een analyse gemaakt welk leefarrangement wordt bediend, welke kernwaarden worden versterkt en op welk leefstijlsegment het project zich richt.

Hofeiland
Impressie van nieuwbouwproject Hofeiland (illustratie: Kuiper Compagnons)

Implementatie

Tijdens het traject is gebleken dat de instrumentaliteit van het brandbook moet worden aangescherpt en ondersteund. Daarnaast moet een slag gemaakt worden om het een ‘algemeen Hoogvliets instrument’ te laten worden en niet alleen een instrument van Woonbron.

Het implementatietraject wordt uitgevoerd door Erna van Holland (Cobweb). In het implementatietraject is het brandbook aan alle in Hoogvliet werkende organisatie overhandigd en er is geïnventariseerd of men het kan en wil gebruiken en welke ondersteuning nog nodig is.

naam project type ‘klassiek’ woonmilieu Hoogvliets woonmilieu leefstijl
Hofeiland
Hofeiland
egw randmilieu beschermde collectiviteit samenlevers / verankerden
app randmilieu beschermde collectiviteit samenlevers / verankerden
 
Oosterbaken
Oosterbaken
app centrum-stedelijk convenience stille luxe
      dynamische individualisten
      ongebondenen
 
Noorderbaken
Noorderbaken
app randmilieu convenience samenlevers / verankerden (woongroep)
      stille luxe (koop)
      verankerden (3e toren)
 
Vlietzone
Vlietzone Noord
egw randmilieu woonplein verankerden / samenlevers
app randmilieu convenience stille luxe
kavel randmilieu private woonwijk dynamische individualisten
 
egw = ééngezinswoning; app = appartement; kavel = vrije kavel

Vergelijking van de gevonden woonmilieus en leefstijlen met de lopende projecten (illustraties vbnb: Kuiper Compagnons, Kuiper Compagnons, Woonbron, Kühne & Co)

naar boven

LINKS

Woonbron: ‘Hoogvliet vernieuwt’

Oosterbaken
Impressie van
nieuwbouwproject Oosterbaken
(illustratie: Kuiper Compagnons)