De pilot Hoogvliet is opgebouwd langs de 4 onderdelen analyse van de identiteit, merkbepaling, marktonderzoek en gebiedsvisie / implementatie.

Het project heeft de identiteit van Hoogvliet op verschillende aspecten blootgelegd. Deze identiteit is vervolgens in een merk (emotionele logica) gevat, bestaande uit een vijftal kernwaarden met bijbehorende beelden; basis, eigenwaarde, gemeenschap, vastberaden en avontuur. Het merk is vastgelegd in een brandbook, dat als inspiratie dient voor alle organisaties die betrokken zijn bij het vormen van het nieuwe Hoogvliet.

Op basis van het marktonderzoek zijn zes leefarrangementen ontwikkeld. De arrangementen: ‘private woonwijk’, ‘beschermde collectiviteit’ en ‘convenience’ zullen deel gaan uitmaken van het basisassortiment, ‘woonplein’, ‘vrijstaat’ en ‘thuis in de stad’ zijn niches en vormen ‘de etalage’. Deze leefarrangementen zijn mede bepalend voor de identiteit van Hoogvliet. Het onderzoek zal gebruikt worden als handvat bij de ontwikkeling van specifieke locaties.

panorama met Noorderbaken
Panorama met Noorderbaken (ontwikkeld door Woonbron)

Evaluatie Hoogvliet

Door de grote brandingsessie is veel energie bij deelnemers vrijgekomen. Het blijkt een goed middel te zijn om scherp te communiceren over de toekomstige ontwikkeling. Het levert inspiratie voor ieder die werkt aan het nieuwe Hoogvliet. Het implementatieproces zal er voor moeten zorgen dat de betrokkenheid van de verschillende partijen gewaarborgd blijft.

De ervaringen van Hoogvliet leveren input voor de aanpak in de tweede pilot: Mariahoeve. Omdat iedere situatie eigen uitgangswaarden kent wordt voor elke pilot een specifiek traject ontwikkeld gebaseerd op de vaste onderdelen.

De betekenis voor woonmilieudifferentiatie op niveau van de Zuidvleugel is vooralsnog beperkt omdat alleen naar de positie van Hoogvliet is gekeken, niet naar de plaats en de betekenis van Hoogvliet binnen de regionale woningmarkt. Woonmilieudifferentiatie op Zuidvleugelniveau impliceert dat Hoogvliet als te onderscheiden milieu binnen het hele spectrum van de regio wordt geplaatst.

naar boven

Met dank aan:

Hofeiland
Impressie project Hofeiland
(illustraties: Kuiper Compagnons)