Merkbepaling
Aanpak
Kernwaarden

Merkbepaling

Het tweede onderdeel is de merkbepaling. Met onder andere de gevonden gebiedsthema’s als uitgangspunt zijn door Real Time Branding de kernwaarden ‘opgehaald’, waaruit het merk Hoogvliet is samengesteld. Het merk vertelt het verhaal van het gebied op basis van een set kernwaarden. Om tot de juiste benoeming van dit merk te komen zijn verschillende sessies georganiseerd.

naar boven


Tijdens de brandingsessie presenteren deelnemers de gemaakte tekeningen (RTB)

Aanpak

In vier themasessies met 12 personen (Hoogvlieters en Hoogvlietkenners) is, als voorbereiding op de brandingsessie, per thema onderzocht waar energie, conflicten en ergernissen zitten, en welke gezichtspunten er bestaan. De thema’s van deze sessies waren:

Daarnaast zijn 5 personen geïnterviewd om de thema’s scherp te krijgen.

Vervolgens is een driedaagse brandingsessie georganiseerd voor een groep van circa 80 gebiedsbetrokkenen (bewoners van Hoogvliet, ambtenaren, corporatiemedewerkers, overige eigenaren, professionals etc.).
Uitgangspunt van Real Time Branding is dat de identiteit en kernwaarden ontdekt kunnen worden in ‘een snelkookpan’ op basis van een goede selectie van deelnemers en parallelle sessies. In een hotel in Vlissingen werd drie dagen intensief gepraat, gediscussieerd en getekend om de identiteit en kernwaarden van Hoogvliet boven tafel te krijgen. Er is gewerkt in 8 parallelle sessies met 8 personen onder leiding van creatieve coaches. In deze groepen is in 2,5 dag een serie vragen behandeld en beantwoord in de vorm van getekende cartoonbeelden, gemaakt door een aanwezig team tekenaars. Via discussie over deze beelden worden geleidelijk (aspecten van) het merk naar boven gehaald, die vervolgens als set van kernwaarden wordt vastgesteld.

naar boven

basiskamp eigenwaarde gemeenschap vastberaden avontuur
base-camp self-esteem community determined adventure
         
ruimte respect voor jezelf zelf samen doen realisatie-
kracht
pionieren
groen eigenzinnig samen zelf doen lot in eigen hand in ontwikkeling
camping tolerant   snel netwerk stad in steigers
buitenbeentje je eigenheid met anderen ontdekken je mag er zijn, met wel en wee probleem echt aanpakken, diep erin bouw mee!
oase opboksen basisregels je moet weg als het te gek wordt spanning
recreatie gelijkwaardig warmte, vlam ISO-kwaliteit van bestuur dynamiek
afbakening zorg voor jezelf respect naar elkaar niet negatief labelen hier kan nog wat bijzonders
industrieel   begrip rebellenclub, geen Calimero ontdekken
bereikbaar   mentaliteit kennen doen alsof we het al ideaal hebben verrassen
eigenwijs   inspiratie    
cultiplex   ver- antwoordelijk    
storp        
status aparte        
stedelijke huiskamer   men durft je wat te vragen neerleggen
bij on- veranderbare
 

Bepaling van de kernwaarden in de sessie (tabel: RTB; foto’s: Peter Lorent Design Projects)

Kernwaarden

De volgende kernwaarden, zijn voor Hoogvliet gevonden:

In een ‘soulbook’ zijn alle gemaakte tekeningen en teksten van de brandingsessie opgenomen.
In een ‘kernrapportage’ met daarin een procesbeschrijving, zijn de kernwaarden en een eerste aanzet van een doorvertaling naar de verschillende werkvelden gegeven.

Vervolgens is gewerkt aan een ‘brandbook’, waarin de 5 kernwaarden zijn doorvertaald in rationele, emotionele en aspirationele eigenschappen. Er zijn per kernwaarde toepassingsmogelijkheden gegeven. Het brandbook is bedoeld als vastlegging van de gevonden identiteit (‘emotionele logica’) van Hoogvliet. Het communiceert het merk en de onderliggende kernwaarden zodanig dat deze sturend wordt naar alle professionals, die bij de uitwerking en communicatie betrokken zijn. Daarmee wordt de basis gelegd om de identiteit consistent te maken en in alle uitwerkingen herkenbaar.

naar boven

wij zijn avontuur
Wij zijn avontuur (RTB)