Identiteit
Aanpak
Gebiedsthema’s

Identiteit

Het bureau The History Store heeft een onderzoek uitgevoerd naar de identiteit van Hoogvliet. In dit onderzoek wordt gewerkt met een specifieke definitie van identiteit. Hoewel identiteit als begrip vooral wordt gebruikt om de ruimtelijk en fysieke kenmerken van een gebied te typeren, wordt de identiteit ook bepaald door de mensen die in het gebied wonen.

naar boven

hoogvliet rond 1300 hoogvliet rond 1850
Links: Hoogvliet rond 1300; rechts: rond 1850
(collectie Historisch Genootschap Hoogvliet)

Aanpak

De (historische) analyse van de identiteit van Hoogvliet heeft plaatsgevonden op fysiek, sociaal, cultureel, bestuurlijk en economisch niveau. The History Store hanteert als onderzoeksmodel het door hen ontwikkelde ‘drielagenmodel’, waarin onderscheid wordt gemaakt naar analyse van bodem, onder- en bovenstroom.
In het resultaat van het onderzoek, het rapport ‘Bloem zonder wortels’, zijn de thema’s benoemd, die van belang zijn geweest in de ontwikkeling van het gebied. Het beeld van Hoogvliet als een gefragmenteerd wezen in isolement, met een historie van breuken en afhankelijkheid (o.a.van Shell) en met een laag profiel en slecht imago (mede als gevolg van de milieuproblematiek) wordt scherp neergezet.

naar boven

De benoemde gebiedsthema’s zijn:

naar boven

oorspronkelijk ontwerp
Oorspronkelijk ontwerp Hoogvliet (1947)
Insert: Luchtfoto ‘De Waaier’ met eerste nieuwbouw
(collectie Historisch Genootschap Hoogvliet)

naar boven

hoogvliet nu
Hoogvliet nu