Referentiekader
Positionering en marketing
Programmasessie
Ondernemende groep
Vervolgstappen

Referentiekader toekomst

Het nieuwe merk Schipperskwartier is inspiratiebron en leidraad voor de toekomstige aanpak van de buurt. Hoewel er sprake is van geleidelijke transformatie vraagt de realisering van het nieuwe merk forse inspanningen. Er is daarom een referentiekader voor de toekomst geschetst. Daarin is onder meer opgenomen dat het Schipperskwartier in de toekomst een buurt is waar leren en ondernemende activiteiten de ruimte krijgen. De buurt zoekt letterlijk en figuurlijk verbindingen met de directe omgeving zoals met het Haagse Hogeschoolgebied, De Binckhorst en de Rivierenbuurt. Naast de bestaande doelgroepen als gezinnen, spelen nieuwe doelgroepen (studenten en starters) een belangrijke rol.

naar boven

Positionering en marketing

Het is het belangrijk het Schipperskwartier op basis van het merk te positioneren ten opzichte van de omgeving. Dit is gebeurd in een sessie van een halve dag met verschillende betrokken partijen. Dit heeft geresulteerd in een marketingstrategie en communicatieplan en het produceren van enkele communicatiemiddelen.

naar boven

Programmasessie

Vervolgens is in een sessie gewerkt aan het buurtprogramma Schipperskwartier met een horizon van 4 jaar. Het is gericht op het tot stand brengen en ondersteunen van het nieuwe merk van de buurt. Het bestaat uit sociale, sociaal-economische en fysieke maatregelen. Het buurtprogramma is een inventarisatie en nog niet getoetst aan haalbaarheid. Het programma is opgenomen in de eindrapportage en hier te downloaden.

Programmasessie
Programmasessie

naar boven

Ondernemende groep

Om het wijkprogramma tot uitvoering te brengen worden trekkers benoemd en een ondernemende groep samengesteld die de projecten en acties gaat plannen en uitvoeren. Het is een programma van de wijk voor de wijk. In de ondernemende groep zitten vertegenwoordigers van professionals en bewoners. Door er in de dagelijkse praktijk mee bezig te zijn, worden bewoners en professionals van de wijk de dragers en bewakers van het merk.

naar boven

Wat zijn de vervolgstappen voor het Schipperskwartier?

Het project Identiteit & Branding is afgerond in juli 2006. Een groep bewoners en professionals is direct na afronding van het I&B traject gestart met programma, dat direct is voortgekomen uit het brandingproject en gebaseerd is op het nieuwe merk Schipperskwartier. Door er in de dagelijkse praktijk mee bezig te gaan, zorgen zij ervoor dat het merk straks gaat leven.

naar boven

Beeldmerk van het nieuwe Schipperskwartier
Beeldmerk van het nieuwe Schipperskwartier.