De pilot in het Schipperskwartier was opgebouwd uit een vooronderzoek naar de identiteit, een merkbepaling en een onderdeel gebiedsvisie.

Een samenvatting van het onderzoek naar de toekomst van het Schipperskwartier is vastgelegd op video. Deze korte film kunt u hieronder bekijken.

 
Er zijn in dit traject verschillende sessies gehouden, waarbij telkens meerdere partijen betrokken zijn geweest:
Een buurtenquête onder de wijkbewoners met vragen als: Hoe zou u de wijk omschrijven? Hoe gaan de bewoners in Schipperskwartier met elkaar om?
Een verhalenavond om oude verhalen uit de wijk boven water te krijgen.
In de brandingsessie draaide het om de vraag hoe kan het huidige Schipperskwartier worden beschreven. Bewoners en professionals hebben hier met elkaar gesproken over de huidige en de gewenste identiteit van de wijk.
Op basis van het vooronderzoek, de buurtenquête en de brandingsessie is de huidige en gewenste identiteit geformuleerd.
Vervolgens is een programmasessie gehouden waarin bewoners en professionals hebben nagedacht over acties, projecten en ideeën om de wijk te verbeteren. De programmasessie ging dieper in op de vraag hoe de wijk verbeterd kan worden. Op basis van de programmasessie is een buurtprogramma geschreven.
In een marketing- en communicatiesessie, werd van gedachten gewisseld over een beeldmerk voor het Schipperskwartier, een slogan en een strategie.
Tot slot is er een zogenaamde ondernemende groep samengesteld die het wijkprogramma op basis van het nieuwe merk gaat opzetten en uitvoeren.

naar boven

Met dank aan: