Branding
Aanpak
Merkidentiteit
Het merk Schipperskwartier

Branding

In dit onderdeel ‘merkbepaling’ worden via een brandingaanpak de identiteit en kernwaarden van het Schipperskwartier benoemd. De uitgevoerde onderzoeken zijn als basis gebruikt voor de inhoudelijke opzet van een brandingsessie. Dit onderdeel dient het volgende op te leveren:

naar boven

Aanpak

In een intensieve brandingsessie van anderhalve dag met mensen die wonen en werken in de wijk zijn de belangrijkste waarden van de wijk boven tafel gekomen. Aan deze brandingsessie namen circa 50 mensen deel, opgedeeld in zes subgroepen. De samenstelling van elke subgroep was gemixt: bewoners en ondernemers, potentiële doelgroepen en professionals. Er is een backbench met beslissers en actoren die plannen hebben in de omgeving, zij kijken naar en reageren vanuit verschillende perspectieven op de vraagstukken die tijdens de brandingsessie aan de orde komen.

Een brandingsessie
Een brandingsessie

Er wordt intensief gewerkt met beeldtaal. De antwoorden op de vragen worden door tekenaars direct verbeeld in visuals. Gedurende de sessie wordt door ‘beslissers’ regelmatig gereageerd op de tussentijdse resultaten.
Deze uitkomsten zijn naast het vooronderzoek gelegd en vormen de basis van de huidige en gewenste identiteit. Deze gewenste identiteit bestaat uit vijf kernwaarden en vormen samen het merk Schipperskwartier.

naar boven

Merkidentiteit: Schipperskwartier in de toekomst

Het vooronderzoek leverde de thema´s op die in de brandingsessie aan bod zijn gekomen. De sessie zelf levert de gegevens, op basis waarvan de huidige merkidentiteit van Schipperskwartier kan worden gedefinieerd. Na deze sessie wordt gekeken naar de toekomst. Wat moet het nieuwe merk van de wijk zijn om het gebied goed te kunnen positioneren in de veranderende omgeving? Wordt Schipperskwartier onderdeel van een groter gebied, of kan het een relatief zelfstandig merk zijn?

naar boven

Het merk Schipperskwartier: vijf kernwaarden en een slogan

De huidige merkidentiteit van de wijk is in beeld gebracht en er zijn drie scenario’s bekeken. Het meest waarschijnlijke en gewenste scenario: ‘Transformatie van een behoudende naar een hedendaagse wijk’ is als uitgangspunt genomen voor ontwikkeling van het merk voor de toekomst. Dit scenario gaat uit van modernisering van de buurt met behoud van het waardevolle en het goede in de bestaande situatie en met gebruikmaking van de kwaliteiten in de omgeving. In het verlengde van het huidige merk is gewenste merk van de toekomst van het Schipperskwartier uitgewerkt. Dit laat zich samenvatten in de slogan: ‘Schipperskwartier thuishaven voor ondernemende mensen’ en vijf ‘kernwaarden’:

Ondernemend Het Schipperskwartier is van oudsher een ondernemende buurt. ‘Ondernemend’ slaat ook op de ruimte die de wijk biedt voor kleine bedrijvigheid en onderwijsinstellingen die werken en leren combineren’.
Verbonden Er gebeurt veel in de omgeving van het Schipperskwartier. De wijk kan daarvan profiteren. Als er een verbinding komt met bijvoorbeeld het oude industrieterrein de Binckhorst, hebben voorzieningen in de wijk of op de Binckhorst meer kans van slagen.
Verzorgd Bewoners helpen elkaar als dat nodig is. Daarnaast hebben ze een taak bij het verzorgen en schoonhouden van hun wijk. Het Schipperskwartier hoort er smaakvol en aantrekkelijk uit te zien.
Handig Vroeger werkten veel wijkbewoners in de handel, als kleine zelfstandige of als schipper. Handige mensen dus, die nodig blijven bij het organiseren van buurtactiviteiten.
Jeugdig Een gezond Schipperskwartier schreeuwt om elan, om vernieuwing om verfrissende ideeën. De jeugd is daarbij nodig. Tieners en jong volwassenen nemen vaker het initiatief. Ouderen kunnen niet meer alles zelf doen; hun rol verandert in die van raadgever.

 
Op basis van deze uitkomsten is een ‘brandsheet’ gemaakt. Deze brandsheet kunt u hiernaast downloaden.

naar boven

Een oase van rust
Het Schipperskwartier is een oase van rust in de stedelijke dynamiek, maar wel verbonden met de omgeving.