Huidige identiteit
Aanpak
Verhalenavond
Buurtenquête

Huidige identiteit

Inzicht in de sociale aspecten en de betekenis hiervan voor het sociaal programma is van belang voor het ontwikkelen van een visie op het Schipperskwartier. Het is essentieel te weten hoe bewoners het gebied ervaren. Zien zij hun wijk als een geïsoleerd, vergeten gebied en ervaren zij het Spiegelpaleis als een apart deel van de wijk? En hoe kijkt men aan tegen de grootschalige ontwikkelingen in de omgeving? Om hier meer inzicht in te krijgen is vooronderzoek naar de historische ontwikkeling van de identiteit van de wijk gedaan.
Dit onderzoek brengt een aantal aspecten in beeld:

naar boven

Aanpak

Gedurende de eerste helft van 2006 zijn in dit kader verschillende (deel)onderzoeken uitgevoerd.
De geschiedenis van de wijk is geanalyseerd op basis van het beschikbaar documentatiemateriaal. Er is een huis-aan-huis buurtenquête uitgezet en er zijn verschillende gesprekken met bewoners, professionals en ondernemers gehouden:

Tijdens een ‘verhalenavond’ zijn verhalen en beelden verzameld over bijzondere en betekenisvolle plekken:

Vervolgens is een kort onderzoek onder sleutelfiguren gedaan naar het imago van Schipperskwartier in Den Haag. Dit imago wordt in een volgende fase afgezet tegen de merkidentiteit van de wijk, wat belangrijke informatie oplevert voor de mogelijke marketing en aanpak van communicatie.

Het materiaal, verkregen op basis van deze onderzoeken is verwerkt in een inventarisatiedocument. Op basis van dit materiaal is gekeken welke thema’s pregnant naar voren komen. Deze thema’s zijn in het volgende onderdeel: de ’merkbepaling’ aan de orde gesteld.

naar boven

Verhalenavond

Op de verhalenavond kwamen nostalgische verhalen boven over de vele wijkwinkels die er ooit waren. Die winkels waren het sociale smeermiddel van de wijk. Mensen ontmoetten elkaar daar en wisselden nieuwtjes uit. Dergelijke wijkwinkels zijn verdwenen en de Konmar of de Megastore heeft die oude sociale functie niet overgenomen.

naar boven

Buurtenquête

Uit de buurtenquête kwam naar voren dat meer mensen (zeer) tevreden (22%) zijn dan (zeer) ontevreden (17%) over het wonen in het Schipperskwartier, maar de meesten (61%) bleven neutraal. Veel van die neutralen voelen zich blijkbaar wél met de wijk verbonden, want ongeveer de helft voelt zich (sterk) gehecht aan Schipperskwartier.
Belangrijke onderwerpen die spelen in de buurt zijn (in volgorde van afnemende belangrijkheid): het samen leven van bewoners, de woningen, de woonomgeving (groen en openbare ruimte), verkeer, en voorzieningen. Gevraagd naar een karakterisering van de bewoners van Schipperskwartier typeert men de mensen eerder als behoudend dan als vernieuwend.

Een overzicht van de belangrijkste uitkomsten van de onderzoeken vindt u in Nieuwsbrief 1 Schipperskwartier.

naar boven

Affiche verhalenavond
Affiche verhalenavond