Gebiedsvisie
Workshops
Agenda Toekomstvisie

Gebiedsvisie

De resultaten van de onderzoeksfase én de branding hebben diepgaande inzichten in de huidige identiteit van Mariahoeve opgeleverd. Het laatste onderdeel van Identiteit & Branding Mariahoeve is de fase waarin de agenda voor de toekomstvisie van Mariahoeve wordt geformuleerd.
Het werken vanuit de gevonden karakteristieken uit de onderzoeken en de benoemde kernwaarden staat hierin centraal. Dit onderdeel bestond uit twee delen: (1) workshops en (2) het opstellen van eindrapportage ‘Agenda Toekomstvisie’.

naar boven

Workshops

In drie workshops is door Haag Wonen, Vestia en Staedion samen met verschillende gemeentelijke diensten en het stadsdeel aan de aanzet tot de agenda van de toekomst van de wijk gewerkt. Inventarisatie van lopende projecten en afstemming hiervan met de I&B resultaten stond in deze workshops centraal. In een werkboek zijn de lopende en kansrijke toekomstige projecten benoemd met hun doel, instrumenten, relatie tot I&B, prioriteit, tijd en betrokken partners. Dit overzicht vormt mede input voor het stadsdeelplan van stadsdeel Haagse Hout.

naar boven

Agenda Toekomstvisie

Agenda Toekomstvisie

De agenda toekomstvisie formuleert op basis van het resultaat van het hele project een samenhangende visie op de gewenste ontwikkelingsrichting van de wijk en een voorstel voor de procesaanpak hiervan.
De gewenste ontwikkelingsrichting is benoemd als ontwikkeling vanuit identiteit: Mariahoeve = Mariahoeve. Deze toekomstvisie is in een aantal thema’s uitgewerkt. Daarbij is steeds verwezen naar zowel de gebiedsthema’s (resultaat onderzoeksfase) en de kernwaarden (resultaat branding) als de benoemde projecten uit de workshops van de fase toekomstvisie. De benoemde thema’s moeten in hun onderlinge wisselwerking en samenhang worden gelezen. Het vormen aspecten, die alle op zich bijdragen aan een versterking van de gebiedsidentiteit, verhoging omgevingskwaliteit en waardeontwikkeling van de wijk.
Eind 2006 wordt gewerkt aan de opstelling van ‘visiedocument Mariahoeve’ als basis voor de herijking van het bestemmingsplan van de wijk in 2007. De opgestelde ‘agenda toekomstvisie‘ vormt één van de uitgangspunten van dit visiedocument van de gemeente Den Haag.

naar boven

Workshop