Marktanalyse
Aanpak onderzoek
Leefmilieukaarten

Marktanalyse

De huidige identiteit van een gebied, wordt in belangrijke mate bepaald door de mensen, die er wonen. Om erachter te komen wie de Mariahoevenaar nu precies is en wat hij belangrijk vindt aan het wonen wordt in een aantal stappen een marktanalyse uitgevoerd. In deze marktanalyse komen de waardering voor het huidige woonmilieu, de woonsfeer en de woning aan de orde. Daarnaast gaat het ook over hoe men met elkaar samenleeft, wat de achtergrond van de bewoners is en wat hun betrokkenheid is bij de wijk.

naar boven

Aanpak onderzoek

Het eerste onderdeel van de marktanalyse was de Woontest Mariahoeve. Deze enquête onder alle 8000 huishoudens in Mariahoeve heeft onder meer de wensen en waardering van de huidige bewoners voor hun woonomgeving en hun woning in beeld gebracht. Daarnaast is bekeken hoe dit zich verhoudt tot de woonbeleving in de regio Den Haag. Ruim 1200 bewoners van Mariahoeve en 450 uit de Haagse regio hebben gehoor gegeven aan het verzoek deze woontest in te vullen.

Dragers van identiteit Mariahoeve
Dragers van identiteit (The Smartagent Company)

Na de verwerking van de eerste resultaten van de woontest is een viertal panelgesprekken gehouden met een deel van de respondenten. Hierin zijn gerichte vragen gesteld om verschillende leefstijlen onder de huidige bewoners scherp in beeld te krijgen. Daarnaast hebben de deelnemers aan deze avond een mental mapping oefening gedaan.

Tevredenheid bewoners Mariahoeve
Tevredenheid bewoners (The Smartagent Company)

Een belangrijke uitkomst van de woontest is dat Mariahoeve zeer positief wordt gewaardeerd, méér dan 70% is tevreden over het wonen in Mariahoeve. De belangrijkste kwaliteiten van de wijk zijn in de eerste plaats het groene, ruime en rustige karakter. Ook de veiligheid, het (hoge) voorzieningenniveau en de centrale ligging zijn kernkwaliteiten. Bijna de helft van de bewoners vindt echter dat de wijk zich in de afgelopen jaren negatief heeft ontwikkeld. Dit aandeel ligt aanzienlijk hoger dan gemiddeld in de regio. Deze negatieve ontwikkeling wordt voornamelijk veroorzaakt door aspecten als de ‘bewoners zelf’, de veiligheid en de leefbaarheid; met andere woorden - vooral sociale aspecten.
U kunt de resultaten van de woontest en het mental mapping downloaden (zie linker kolom).

naar boven

Leefmilieukaarten

De resultaten van alle onderzoeken zijn verwerkt in zogenaamde leefmilieukaarten. De verschillende karakteristieken van plekken in de wijk zijn op deze manier in de leefmilieukaarten samengevat. Zo wordt in één beeld inzichtelijk gemaakt welke ‘harde’ fysieke componenten en ‘zachte’ aspecten de verschillende deelgebieden kenmerken.

Leefmilieu kaart hard Leefmilieu kaart zacht
Leefmilieukaarten ‘hard’ (linker kaart) en ‘zacht’ (WSA)

naar boven


(The Smartagent Company)

Voorbeeld mental mapping belevingskaart
Voorbeeldkaart beleving Mental mapping (WSA)

Waar ervaren bewoners een negatieve ontwikkeling?
Waar ervaren bewoners een negatieve ontwikkeling? (The Smartagent Company)