Merkbepaling
Aanpak onderzoek
Oriëntatiefase
Identiteitssessies

Merkbepaling

In deze pilot is de branding ofwel de merkbepaling als onderdeel ná het marktonderzoek uitgevoerd. Dit is met de zogenaamde ‘real time branding’ methode door Holland Branding Groep uitgevoerd.
In deze branding zijn in een aantal sessies en voortbordurend op de resultaten van de onderzoeken de kernwaarden van het gebied bepaald. Dit zijn de betekenisvolle elementen die samen het verhaal van de wijk vertellen. Deze kernwaarden zijn bedoeld als inspiratiebron voor mensen die met het gebied te maken hebben. Dit kunnen bij voorbeeld professioneel betrokkenen zijn die bij keuzes voor projecten in het gebied het merk als inspiratie gebruiken.

naar boven

Aanpak onderzoek

Het real time branding traject in Mariahoeve bestaat uit:

Er is gewerkt met twee identiteitssessies met in totaal zo’n 30 sleutelpersonen. Deze identiteitssessies zijn voorbereid in een tweetal oriëntatiegesprekken, waarin de hoofdlijnen en gevoeligheden zijn benoemd en onderzocht door lokale / regionale betrokkenen en experts.

naar boven

Oriëntatiefase

Een wandeling door de wijk is gecombineerd met twee themagesprekken met een aantal sleutelfiguren en bewoners uit de wijk. Op basis van deze oriëntatiedag en de eerdere onderzoeken zijn de vragen van de eerste identiteitssessie en de groep deelnemers bepaald.
De thema’s van de gesprekken waren:

naar boven

Identiteitssessies

Er zijn twee afzonderlijke themasessies gehouden met in totaal circa 30 personen. Deze themasessies waren ingericht rond 3 à 4 vragen. De vragen beginnen open en persoonlijk en worden in drie stappen steeds gerichter naar de gewenste identiteit van de wijk.

resultaten themasessies
(HBG)

Deelnemers geven antwoord op de vragen in beeld. Dit beeld bestellen zij bij de visualizers die deze beelden direct tekenen. Daarnaast is er een zogenaamde ‘backbench’ ingericht met professionals die een rol hebben in het vervolgtraject. Zij volgen de sfeer, de interactie en alle andere waarnemingen van de sessie mee.

kernwaarden tabel
Kernwaarden tabel (HBG)

Op basis van deze bijeenkomsten is een brandsheet gemaakt. Deze sheet vat de identiteit in beeld en woord kernachtig samen en biedt een handzaam kader voor inspiratie, sturing en toetsing op met name stijl en de kwalitatieve aspecten van de geplande activiteiten en ingrepen. Concreet zal de brandsheet als inspiratiebron dienen voor het onderdeel gebiedsvisie; de laatste fase van Identiteit & Branding Mariahoeve.
U kunt het Brandsheet downloaden (zie linker kolom).

Voorkant brandsheet
Voorkant brandsheet (HBG)

naar boven

Zo hoort het in Mariahoeve
‘Zo hoort het in Mariahoeve’, voorbeeldtekening gemaakt tijdens identiteitssessie (HBG)